Kim jesteśmy

Jesteśmy małżonkami o różnym "stażu". Przeżywamy wzloty i niepowodzenia, radości i smutki. Każde małżeństwo ma swoją historię. Zmagamy się z naszą codziennością, z naszym niedowiarstwem, z niedostatkami naszej miłości, z trudnościami w komunikacji, z wychowaniem dzieci. Mamy plany i oczekiwania. Z roku na rok dorastamy do godności naszego małżeńskiego powołania.

Przed laty i my zapragnęliśmy odnowienia naszych małżeństw i doświadczyliśmy na rekolekcjach dla małżonków w gdyńskim ośrodku Spotkań Małżeńskich powiewu Ducha Świętego, który nie tylko odrodził nasze relacje, ale wyzwolił w nas potrzebę głoszenia Dobrej Nowiny o miłości małżeńskiej, „która wszystko przetrzyma” i „nigdy nie ustaje” (2Kor). Ponadto obdarowani „dialogiem”, który służy budowaniu jedności i więzi małżeńskiej, zapragnęliśmy się dzielić tym dobrem z innymi. Czynimy to już wiele lat (niektórzy od 20), najpierw w ruchu Spotkań Małżeńskich, jako animatorzy rekolekcji dla małżonków i narzeczonych, a od 15 sierpnia 2011 r. w nowej wspólnocie pod opieką Ojców Jezuitów przy Ignacjańskim Centrum Formacji Duchowej w Gdyni.

Obserwując rosnącą laicyzację życia rodzin katolickich oraz nikłą świadomość istoty Sakramentu Małżeństwa wśród małżonków i narzeczonych, zapragnęliśmy „podnieść poprzeczkę”. Stąd inicjatywa zawiązania nowej wspólnoty i formowania duchowości małżeńskiej wg nauczania św. Jana Pawła II oraz wg Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego Loyoli. Naszym zawołaniem jest ignacjańskie „magis” – więcej. Więcej dla Boga, więcej dla rodziny i Kościoła.

Celem Wspólnoty jest budowanie w rodzinach Królestwa Bożego poprzez miłość małżeńską i rodzinną oraz dojrzewanie  do udziału w misji prorockiej, kapłańskiej i królewskiej Jezusa Chrystusa i jego Kościoła. (por. Familiaris Consortio 50)

Zapraszamy do udziału w:

  • spotkaniach formacyjnych dla członków wspólnoty i wszystkich zainteresowanych,
  • weekendowych rekolekcjach dla małżonków,
  • Rekolekcjach Ignacjańskich w ICFD w Gdyni.