Dokumenty Kościoła Katolickiego

FAMILIARIS CONSORTIO
Adhortacja Apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II
O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym

SŁUŻYĆ PRAWDZIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE
Dokument Konferencji Episkopatu Polski

Czytaj więcej: Dokumenty Kościoła Katolickiego

Literatura

MIŁOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Karol Wojtyła

JEZUS Z NAZARETU
Józef Ratzinger

Czytaj więcej: Literatura