Dokumenty Kościoła Katolickiego

FAMILIARIS CONSORTIO
Adhortacja Apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II
O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym

SŁUŻYĆ PRAWDZIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE
Dokument Konferencji Episkopatu Polski


DYREKTORIUM DUSZPASTERSTWA RODZIN

Dokument Konferencji Episkopatu Polski

CHRISTIFIDELES LAICI
Posynodalna Adhortacja Apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II
O powołaniu i misji świeckich w Kościele i świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II

EVANGELIUM VITAE
Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II
O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego

LIST DO RODZIN
Ojca Świętego Jana Pawła II

LIST OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II DO KOBIET
MULIERIS DIGNITATEM

List Apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II
z okazji Roku Maryjnego o godności i powołaniu kobiety

DIES DOMINI
List Apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II
Do biskupów, kapłanów i wiernych o świętowaniu niedzieli

HUMANAE VITAE
Encyklika Papieża Pawła VI

DEUS CARITAS EST
Encyklika Ojca Świętego Benedykta XVI
Do biskupów, prezbiterów i diakonów do osób konsekrowanych i wszystkich wiernych świeckich o miłości chrześcijańskiej