KOCHAĆ

Jesteśmy małżonkami o różnym "stażu". Przeżywamy wzloty i niepowodzenia, radości i smutki. Każde małżeństwo ma swoją historię. Zmagamy się z naszą codziennością, z naszym niedowiarstwem, z niedostatkami naszej miłości, z trudnościami w komunikacji, z wychowaniem dzieci. Mamy plany i oczekiwania. Z roku na rok dorastamy do godności naszego małżeńskiego powołania.

Przed laty i my zapragnęliśmy odnowienia naszych małżeństw i doświadczyliśmy na rekolekcjach dla małżonków w gdyńskim ośrodku Spotkań Małżeńskich powiewu Ducha Świętego, który nie tylko odrodził nasze relacje, ale wyzwolił w nas potrzebę głoszenia Dobrej Nowiny o miłości małżeńskiej, „która wszystko przetrzyma” i „nigdy nie ustaje” (2Kor). Ponadto obdarowani dialogiem, który służy budowaniu jedności i więzi małżeńskiej, zapragnęliśmy się dzielić tym dobrem z innymi. Czynimy to już wiele lat (niektórzy od ponad 20), najpierw w ruchu Spotkań Małżeńskich, jako animatorzy rekolekcji dla małżonków i narzeczonych, a od 15 sierpnia 2011 r. w nowej wspólnocie KOCHAĆ I SŁUŻYĆ pod opieką Ojców Jezuitów przy Ignacjańskim Centrum Formacji Duchowej w Gdyni.

SŁUŻYĆ

Obserwując rosnącą laicyzację życia rodzin katolickich oraz nikłą świadomość istoty Sakramentu Małżeństwa wśród małżonków i narzeczonych, zapragnęliśmy „podnieść poprzeczkę”. Stąd inicjatywa zawiązania wspólnoty KOCHAĆ I SŁUŻYĆ i formowania duchowości małżeńskiej wg nauczania św. Jana Pawła II oraz wg Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego Loyoli. Naszym zawołaniem jest ignacjańskie „magis” – więcej. Więcej dla Boga, więcej dla rodziny i Kościoła.

Celem Wspólnoty jest budowanie w rodzinach Królestwa Bożego poprzez miłość małżeńską i rodzinną oraz dojrzewanie do udziału w misji prorockiej, kapłańskiej i królewskiej Jezusa Chrystusa i jego Kościoła. (por. Familiaris Consortio 50).

Zapraszamy do udziału w:

  • weekendowych rekolekcjach dla małżonków,
  • spotkaniach formacyjnych dla członków wspólnoty i wszystkich zainteresowanych,
  • godzinach uwielbienia dla członków wspólnoty i wszystkich zainteresowanych,
  • rekolekcjach Ignacjańskich w ICFD w Gdyni.

 

MAŁŻEŃSTWO, TO...


Elżbieta i Jurek

51 lat małżeństwa

Małżeństwo to jedność w różnorodności.
Tak mówi Mąż:
Małżeństwo to wspólna droga, na której kobieta i mężczyzna dążą do jedności ze sobą i z Panem Bogiem. Z tej jedności czerpią radość i szczęście, które daje siłę do przezwyciężania smutków i cierpienia.
Tak mówi Żona:
Małżeństwo to droga. To pełne radości i nadziei wspólne – z niezawodnym towarzyszem u boku – wędrowanie do naszego Ostatecznego Celu. W naszej wędrówce spotykamy przeszkody i zakręty, ale mając w dłoni kompas Bożych przykazań i w duszy światło łaski Sakramentu Małżeństwa pokonujemy trudności ufając, że troski obrócą się w radość, a za zakrętem spotkamy coś zachwycającego i zawołamy: Jak dobrze że jesteś. Jak dobrze być razem!

Ania i Łukasz

4,5 roku małżeństwa

Małżeństwo to: - droga dająca szansę wyzbycia się egoizmu i wielu swoich słabości; - czasem cierń i krzyż ale i radość i wiele dobrych chwil; - piękna forma przyjaźni i zaufania.

Iwona i Eugeniusz

58 lat małżeństwa

Małżeństwo to:
- pragnienie wspólnego życia na zawsze,
-świadomość trwałości i nierozerwalności związku,
- pozwala przezwyciężyć wszystko co trudne,
- wymaga wzajemnego szacunku i wierności,
Ta prawda jest szkołą życia małżeńskiego


Krystyna i Józef

63 lata małżeństwa

Jesteśmy zafascynowani nauczaniem św. Jana Pawła II o małżeństwie i rodzinie, które jest wezwaniem nas małżonków do udziału w potrójnej misji Jezusa Chrystusa - prorockiej, królewskiej i kapłańskiej (adh. Familiaris consortio). Odkrywamy w naszym długim życiu małżeńskim wypełnianie przez nas tych ról mimo błędów, grzechów i niewiedzy - dzięki mocy Chrztu św., który czyni nas dziedzicami samego Boga (KKK 1268)..


Kasia i Grzegorz

19 lat małżenstwa

Kasia - ,,Jedno"
Grzegorz - ,,Dwie strony tego samego serca"

Helena i Zbigniew

57 lat małżenstwa

Spotkanie we dwoje z Bogiem.

Katarzyna i Rafał

12 lat małżenstwa

Przygoda i rozwój.

Ania i Piotr 

22 lata małżenstwa

Łaska Sakramentu. Jesteśmy na tyle szczęśliwi w małżeństwie na ile w nią wierzymy i na nią odpowiadamy każdego dnia.