SPOTKANIA FORMACYJNE 2020/2021

Pielgrzymka na start!
7 września 2020

ROK FORMACYJNY

2020/2021

Najbliższe spotkanie formacyjne planowane jest na

18 października 2020
w trybie on line.

Rozważać będziemy temat
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”

Wszelkie informacje techniczne można uzyskać

mailem – na adres: wspolnota@kochacisluzyc.pl

lub

telefonicznie pod numerem: 694 475 857

 

5 września 2020 rozpoczęliśmy nowy rok formacyjny pielgrzymką Wspólnoty do Wejherowa.

Pierwsze trzy lata formacji poświęciliśmy na dogłębne zrozumienie treści przysięgi małżeńskiej w rozważaniach na temat miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej. Po rozważaniach o wzajemnej relacji sakramentu małżeństwa i sakramentu Eucharystii skierowaliśmy się do źródeł i rozważaliśmy  znaczenie przykazań Bożych dla małżonków żyjących w dzisiejszym świecie. Kolejny rok formacyjny poświęciliśmy na zgłębienie treści “listów do siedmiu kościołów” ujawnionych przez św. Jana w Apokalipsie. W następnym roku formacyjnym poznawaliśmy bliżej duchowość ignacjańską i systematycznie zaszczepialiśmy ją do naszego małżeńskiego życia. Natomiast w ubiegłym odświeżyliśmy sobie podstawy duchowości małżeńskiej. Przypomnieliśmy sobie także, w nieco skondensowanej formie co znaczą słowa: miłość, wierność i uczciwość małżeńska.

Tematem wiodącym roku formacyjnego będzie 8 błogosławieństw

Małżeństwa pragnące bliżej poznać i rozwijać duchowość małżeńską i ignacjańską zapraszamy na spotkania formacyjne, które odbędą się w następujących terminach:

18 października

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”

22 listopada

„Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni”

13 grudnia

„Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię”

14 lutego

„Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni”

14 marca

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”

25 kwietnia

„Błogosławieni czystego serca,albowiem oni Boga oglądać będą”

30 maja

„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni nazwani będą synami Bożymi”

20 czerwca

„Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami”

 

*********

Spotkania formacyjne odbywają się w:

Ignacjańskim Centrum Formacji Duchowej w Gdyni, ul. Tatrzańska 35.

Rozpoczynają się o godz. 14:45 i kończą około godz. 19:00.

Program każdego spotkania obejmuje:

  • Eucharystię,

  • konferencję tematyczną,

  • czas na refleksję i modlitwę indywidualną przed Najświętszym Sakramentem

  • czas na rozmowę w małżeństwie.

Aby dopasować miejsce spotkania do liczby uczestników – będziemy wdzięczni za zgłoszenia:

mailem – na adres: wspolnota@kochacisluzyc.pl

lub

telefonicznie pod numerem: 694 475 857

nie później niż w przeddzień spotkania !!!